Available courses

test

V okviru zadnjega srečanja, so udeleženci prejeli informacije s področja tržnega komuniciranja v programu socialne vključenosti, čuječnost.

Izvedena je bila fokusna skupina na temo ranljivosti in skupna evalvacija izobraževanja.

Spoštovani udeleženci izobraževanja Community Championship training programa, 

na tem mestu lahko oddate vaše domače naloge, ki so vam bile dodeljene v okviru izobraževanja. 

Vsak udeleženec ima pripravljeno svojo mapo, v katero lahko naloži dogovorjene dokumente. 


Za dodatne informacije smo vam na voljo. 


Razvoj skupnosti (skupnostno delo) kot "proces, v katerem se člani skupnosti srečujejo, da sprejmejo skupne ukrepe in ustvarijo rešitve za skupne probleme." Gre za širok izraz, ki se nanaša na prakse aktivistov, vključenih državljanov in strokovnjakov za izboljšanje različnih vidikov skupnosti, ki so običajno namenjeni oblikovanju močnejših in odpornejših lokalnih skupnosti.

Razvoj skupnosti (skupnostno delo) si prizadeva posameznikom in skupinam zagotoviti veščine, ki jih potrebujejo za spremembe v njihovi skupnosti. Te veščine se pogosto ustvarjajo z oblikovanjem skupnostnih timov, ki delujejo za skupni program in skupne cilje. Tisti, ki skrbijo za razvoj skupnosti, morajo razumeti, kako delati s posamezniki in kako vplivati na položaje v skupnosti v okviru večjih družbenih institucij.

Ta modul je zasnovan tako, da udeležencem omogoča razumevanje ključnih elementov razvoja organizacije, vključno s strukturo, upravljanjem in razvojem kadrov.

Ta modul seznani udeležence z dejavniki ranljivosti in konceptom, povezanim z osebno rastjo in promocijo zdravja.

Preuči vzroke, dejavnike ranljivosti, ki vodijo v pogoste težave z duševnim zdravjem, pomanjkanje samozaupanja, vključno s socialnimi, psihološkimi, ekonomskimi in biološkimi dejavniki.

Raziskuje ključne psihološke koncepte, povezane z osebnim razvojem in seznani s ključnimi dejavniki za promocijo zdravja.

Ta modul udeležencem zagotavlja znanja in spretnosti za učinkovito delo in sodelovanje z ljudmi, ki jim primanjkuje motivacije in zaupanja v spremembe. Znanje bodo lahko uporabili tako na delovnem mestu kot v življenju na splošno.

Raziskovali bomo ideje in teorije motivacije ter pregledali uporabna orodja za pomoč drugim pri premagovanju odpora do sprememb, vključno s coachingom na delovnem mestu in motivacijskim intervjujem.

Modul zagotavlja izhodišča za tiste, ki jih zanima vodenje prostovoljstva v neprofitnem in nevladnem ter javnem in zasebnem sektorju.

Modul udeležencem zagotavlja ključne spretnosti in znanja, s katerimi organizacija gradi odpornost na področju ravnanja s človeškimi viri, ter razvija, vodi in podpira usposabljanja in socialna partnerstva. To zagotavlja boljšo delovno silo, opremljeno z znanji in spretnostmi na področjih, ki so bistvena za podporo razvoju in vodenju prostovoljstva.

Ta modul omogoča razumevanje dela z mladimi. Primeren je za tiste, ki želijo delati v zasebnem, javnem ali neprofitnem in nevladnem sektorju na področju mladinskega dela.

Ta modul zagotavlja znanja in spretnosti za učinkovitejše delo s težavnejšimi družinami.

V tem modulu boste raziskali, kaj pomeni težavnejša družina. Spoznali boste, kako lahko notranji in zunanji dejavniki ustvarjajo in ohranjajo kaos in neskladje v družinah; spoznali boste orodja, ki se običajno uporabljajo za prepoznavanje izzivov in težav, ki so značilne za take družine.

Ponovili boste temeljne koncepte, s katerimi ste se srečali v tretjem modulu "delo z ranljivimi skupinami", in spoznali nedavna spoznanja v nevro-psihologiji in genetiki, ki osvetljujejo, kako izkušnje v zgodnjem otroštvu oblikujejo način odzivanja na stresorje v našem življenju.

Spoznali boste, na dokazih temelječe, tehnike za delo s težavnejšimi družinami. Raziskovali boste koncepte tveganja in ranljivosti in se seznanili s skupnimi okviri za ocenjevanje tveganja.

Seznanili se boste tudi s temeljnimi načeli in praksami supervizije, ki je bistvenega pomena za promocijo varnega načina dela.

Kazensko pravosodni sistem je široko opredeljen kot vrsta državnih organizacij/institucij, ki se ukvarjajo s kriminalom, prestopništvom in prestopniki - policija, sodišča, zapori in probacijska služba. Način, kako kriminal, prestopništvo razume javnost, se zelo razlikuje, delno odvisno od vladnih prednostnih nalog in medijske predstavitve. Vse več je sodelovanja med organizacijami v skupnosti in kazensko pravosodnim sistemom na področju rehabilitacije zapornikov.

V sistemu kazenskega pravosodja policija in sodišča v glavnem skrbijo za žrtve, da pridobijo dokaze v postopku pregona, ugotovijo krivdo in kaznujejo storilce kaznivih dejanj. Organizacije v skupnosti, nevladne organizacije imajo celovitejši pogled in lahko na različne načine pomagajo in nudijo podporo žrtvam in storilcem kaznivih dejanj. To se lahko ujema z delom probacijskih služb, ki ocenjujejo in obvladujejo tveganja škode in tveganja ponovitve kaznivih dejanj. Vedno več se uporablja mediacija, ki se osredotoča na popravilo škode s pomočjo varne in podporne komunikacije.